Start > Aktualności > Metamorfozy – czas na zmiany w tkance polskich miast

Metamorfozy – czas na zmiany w tkance polskich miast

Dodaj do ulubionych
Jak Polska długa i szeroka w miastach dokonują się zmiany, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja przez duże „R” wymaga jednak czasu, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Tylko wtedy ma szansę się udać – przekonują organizatorzy i partnerzy programu „Metamorfozy – Rewitalizacja Polskich Miast”, który wystartował w największych miastach w Polsce.

Ogólnopolski program "Metamorfozy" to edukacyjno-promocyjne przedsięwzięcie, które ma na celu wypełnienie luki merytorycznej związanej z zagadnieniem rewitalizacji obszarów miejskich. Wśród założeń programu znalazły się m.in. edukowanie oraz wspieranie wszystkich uczestników procesów inwestycyjnych: inwestorów, projektantów i firm wykonawczych, w zakresie wymiany informacji i rozwiązań. Program jest ponadto skierowany do beneficjentów środków unijnych. UE przeznaczyła w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ok. 31,3 mld euro na rozwój polskich miast (2014-2020). W akcję, poza urzędami marszałkowskimi, włączyli się architekci oraz przedstawiciele firm i producentów, których działalność wpisuje się w koncepcję odbudowy infrastruktury miejskiej.

Na proces rewitalizacji składa się szereg działań, które w efekcie prowadzą do odnowienia konkretnego obszaru i oddania go na nowo w użytkowanie mieszkańcom. Realizacja wymiaru społecznego to zdecydowanie najważniejszy aspekt tego procesu, jednak jego wypełnienie nie byłoby możliwe bez wykonania bardziej przyziemnych czynności, takich, jak: modernizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów, terenów zielonych, remontu stref rekreacyjnych czy usługowych. W tym zakresie to do firmy Polbruk należy wsparcie organizatorów w realizacji założeń programu.

Aby pieniądze przeznaczone na rewitalizację obszarów miejskich były wydatkowane mądrze, potrzeba wiedzy, wymiany doświadczeń i współpracy. Program "Metamorfozy" temu właśnie służy. Promocja najnowocześniejszych rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych, wsparcie merytoryczne ze strony doświadczonych architektów oraz firm mają służyć poprawie ładu przestrzennego, stanu środowiska, zabudowy, a w dalszej perspektywie – samopoczucia mieszkańców. Cel: zmiana tkanki (również społecznej) polskich miast.

Program jest zainicjowany przez redakcję miesięcznika "Builder". Więcej informacji o przedsięwzięciu można uzyskać na stronie organizatora: www.buildercorp.pl.

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.