Start > Kontakt

Kontakt

Polbruk S.A

ul. Nowy Świat 16 c
80-299 Gdańsk
tel: +48 58 554 59 45
kontakt@polbruk.pl
NIP: 584-025-35-91 | Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy KRS, KRS: 0000062419, Regon: 001388727 |  BDO: 000000381;  
 Wysokość kapitału zakładowego: 31 766 250,00 zł

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.