Start > Aktualno艣ci > Regulamin konkursu Siatkarska Liga Mistrz贸w z Polbruk. Mistrzowska koszulka ZAKSY-Verona 2021

Regulamin konkursu Siatkarska Liga Mistrz贸w z Polbruk. Mistrzowska koszulka ZAKSY-Verona 2021

Dodaj do ulubionych
Newsy

搂 1. Definicje
1. 鈥濳onkurs鈥 鈥 konkurs pod nazw膮 鈥Siatkarska Liga Mistrz贸w z Polbruk. Mistrzowska koszulka ZAKSY-Verona 2021鈥 prowadzony na zasadach okre艣lonych w Regulaminie,
2. 鈥濷rganizator鈥 鈥 Polbruk S.A. z siedzib膮 w Gda艅sku, ul. Nowy 艢wiat 16 c, 80-299, firma wpisana do Krajowego Rejestru Przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy Gda艅sk, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000062419, kapita艂 zak艂adowy: 31 766 250,00 z艂, posiadaj膮ca numer REGON: 001388727 oraz numer NIP: 5840253591
3. 鈥濽czestnik鈥 鈥 osoba fizyczna zamieszka艂a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych lub osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a 18 lat.

搂 2. Postanowienia og贸lne
1. Konkurs nie jest w 偶aden spos贸b zwi膮zany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrze偶onym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osob臋 zg艂aszaj膮c膮 udzia艂 w Konkursie s膮 informacjami udost臋pnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te b臋d膮 wykorzystane wy艂膮cznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodp艂atny.

搂 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 28.04.2021 roku (od godz. 12:00) do 10.05.2021 r. do godz. 23:59). Wyniki zostan膮 og艂oszone do 11.05.2021 r. do godz. 16:00.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) zapoznanie si臋 i akceptacja niniejszego Regulaminu,
b) wykonanie zadania konkursowego, kt贸re polega na opublikowaniu pod postem konkursowym komentarza. ZAKSA K臋dzierzyn-Ko藕le zagra w super finale Ligi Mistrz贸w 艢wiata przeciwko @Itas Trentino. Jako sponsor ZAKSA mamy dla Was specjalny konkurs.
Do wygrania jest 5 koszulek dok艂adnie takich, jak te z fina艂u naszej dru偶yny!
Wystarczy, 偶e w komentarzu napiszesz dlaczego to w艂a艣nie Ty powiniene艣 j膮 otrzyma膰.
Autorzy 5 najbardziej kreatywnych odpowiedzi zostan膮 nagrodzeni fina艂ow膮 koszulk膮.

搂 4. Zasady i rozstrzygni臋cie Konkursu
1. Nad prawid艂owym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa, kt贸ra sk艂ada si臋 z 3 cz艂onk贸w powo艂anych przez Organizatora. Do zada艅 komisji nale偶y nadz贸r nad prawid艂owym przebiegiem Konkursu, wy艂onienie zwyci臋zc贸w Konkursu, og艂oszenie wynik贸w Konkursu oraz rozpatrywanie skarg zg艂aszanych przez Uczestnik贸w.
2. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod postem konkursowym zg艂oszenia dlaczego powiniene艣 otrzyma膰 koszulk臋 ZAKSY. 
3. Termin publikowania odpowiedzi pod postem konkursowym up艂ywa 10.05.2021 roku o godzinie 23:59. Zg艂oszenia opublikowane po tym terminie nie wezm膮 udzia艂u w Konkursie.
4. W Konkursie nie mog膮 bra膰 udzia艂u pracownicy firmy Polbruk (Organizator) ani pracownicy firm wsp贸艂pracuj膮cych z Organizatorem.
5. Organizator wybierze 5 laureat贸w konkursu, kt贸rzy opublikuj膮 najciekawsze zg艂oszenia
6. Uczestnik Konkursu ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 wobec Organizatora 
w przypadku zg艂oszenia przez osoby trzecie roszcze艅 w stosunku do Organizatora z tytu艂u naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora odpowiedzi przes艂anej przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizator w terminie jednego dnia od momentu wy艂onienia laureata powiadomi go o wygranej za po艣rednictwem komentarza pod jego odpowiedzi膮 konkursow膮 w serwisie Facebook.com i poprosi o kontakt w wiadomo艣ci prywatnej celem uzupe艂nienia danych teleadresowych na potrzeby dostarczenia nagrody.
8. W Konkursie nie b臋d膮 uwzgl臋dniane zg艂oszenia, kt贸re administratorzy serwisu Facebook usun膮 lub trwale uniemo偶liwi膮 do nich dost臋p na skutek naruszenia regulaminu serwisu.

搂 5. Nagrody i ich wydanie
1. Nagrod膮 g艂贸wn膮 konkursie jest 5 koszulek zespo艂u ZAKSA K臋dzierzyn Ko藕le, w kt贸rej dru偶yna zagra w super finale Ligii Mistrz贸w 艢wiata z Itas Trentino w dniu 10.05.2021r.
2. Warto艣膰 jednostkowa nagrody g艂贸wnej wynosi: 100 z艂 brutto.
3. Organizator przeka偶e nagrod臋 5 laureatom. Ka偶dy laureat otrzyma jedn膮 nagrod臋, wskazan膮 w punkcie 1. niniejszego paragrafu.
4. W terminie jednego tygodnia od otrzymania zawiadomienia o wygranej laureat jest zobowi膮zany przekaza膰 Organizatorowi swoje dane teleadresowe niezb臋dne do wydania nagrody, tj. imi臋, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu.
5. Nagrody zostan膮 ka偶dorazowo wys艂ane przesy艂k膮 kuriersk膮 lub pocztow膮, w terminie do 20 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora danych laureata.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedostarczenie nagrody w sytuacji, gdy Uczestnik Konkursu nie poda w okre艣lony w Regulaminie spos贸b danych teleadresowych niezb臋dnych do jej wysy艂ki lub poda b艂臋dne lub niepe艂ne dane teleadresowe.
7. W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata lub niemo偶no艣ci dor臋czenia nagrody w zwi膮zku z podaniem przez niego niew艂a艣ciwych danych kontaktowych, nagroda pozostaje w艂asno艣ci膮 Organizatora.
8. Decyzja Jury Konkursowego o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przys艂uguje od niej odwo艂anie.
9. Zwyci臋zcy Konkursu nie mog膮 przenie艣膰 prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
10. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, nagroda podlega膰 b臋dzie opodatkowaniu zrycza艂towanym podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych, w贸wczas za pobranie od Laureata Konkursu i odprowadzenie podatku dochodowego odpowiedzialny jest Organizator. Nale偶n膮 kwot臋 podatku dochodowego od os贸b fizycznych zostanie przez Organizatora odprowadzona na rachunek w艂a艣ciwego Urz臋du Skarbowego.

搂 6. Tryb sk艂adania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje mog膮 by膰 zg艂aszane w trakcie trwania Konkursu, najp贸藕niej w ci膮gu 30 dni roboczych od ostatecznej daty zako艅czenia konkursu. Powy偶sze nie wyklucza prawa dochodzenia roszcze艅 na zasadach og贸lnych. Reklamacje nale偶y sk艂ada膰 w formie pisemnej.
2. Reklamacje nale偶y kierowa膰 na adres Organizatora: Polbruk S.A., ul. Nowy 艢wiat 16 c, 80-299 Gda艅sk, w terminie do 30 dni od daty zako艅czenia Konkursu (liczy si臋 data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacja powinna zawiera膰 dane osoby wnosz膮cej reklamacj臋 (tj. imi臋, nazwisko i adres korespondencyjny), pow贸d reklamacji oraz 偶膮danie okre艣lonego zachowania si臋 przez Organizatora.
3. Zg艂oszone reklamacje b臋d膮 rozpatrywane przez Organizatora nie p贸藕niej ni偶 7 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostan膮 poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

搂 7. Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej 鈥濺ODO鈥), Administratorem danych osobowych Uczestnik贸w jest Polbruk S.A. z siedzib膮 w Gda艅sku, przy ul. Nowy 艢wiat 16 c, 80-299 Gda艅sk, tel. 58 554 59 45, adres e-mail: kontakt@polbruk.pl
2. Dane osobowe Uczestnik贸w przetwarzane s膮 w celach zwi膮zanych z:
a. organizacj膮 i przeprowadzeniem Konkursu, w tym rozpatrywania reklamacji 鈥 na podstawie dobrowolnie wyra偶onej przez Uczestnika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. rozliczeniem podatkowym przyznanych w Konkursie nagr贸d (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. ustaleniem, dochodzeniem lub obron膮 przed ewentualnymi roszczeniami powsta艂ymi na tle Konkursu 鈥 prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. Odbiorcami danych osobowych b臋d膮 podmioty, kt贸rym ujawnienie danych Uczestnik贸w b臋dzie konieczne do realizacji cel贸w przetwarzania, a w szczeg贸lno艣ci, b臋d膮 to podmioty 艣wiadcz膮ce na rzecz Organizatora us艂ugi IT, ksi臋gowe lub prawne, a tak偶e podmioty publiczne, kt贸rym ujawnienie przez Organizatora danych osobowych Uczestnik贸w b臋dzie obowi膮zkiem prawnym wynikaj膮cym z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
4. Organizator b臋dzie przechowywa艂 dane osobowe Uczestnik贸w przez okres konieczny do up艂ywu przedawnienia zobowi膮za艅 publicznoprawnych zwi膮zanych z Konkursem.
5. Uczestnik ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich sprostowania, a tak偶e prawo do usuni臋cia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych ma charakter dobrowolny i odbywa si臋 na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody, lecz ich niepodanie, uniemo偶liwi Uczestnikowi wzi臋cie udzia艂u w Konkursie.
7. Uczestnik mo偶e w ka偶dej chwili odwo艂a膰 udzielon膮 zgod臋 na przetwarzanie jego danych bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

搂 8. Postanowienia ko艅cowe
1. Regulamin Konkursu dost臋pny jest w Internecie 鈥 na stronie www.polbruk.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Przyst臋puj膮c do Konkursu, Uczestnik jest zobowi膮zany do dzia艂ania zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu oraz obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj膮 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.
 

Gdzie kupi膰?

Znajd藕 dystrybutora produkt贸w Polbruk w Twojej okolicy.