Start > Inspiracje > Układanie wyrobów ekologicznych

Układanie wyrobów ekologicznych

Dodaj do ulubionych
Dzięki przelotowym otworom, kształtom oraz zwiększonym profilom dystansowym w układanej nawierzchni powstają wolne przestrzenie, które znacznie skuteczniej odprowadzają do gruntu wodę z opadów atmosferycznych.

Ponadto poprzez wypełnienie ich ziemią i obsianie trawą tworzone jest swoiste połączenie nawierzchni betonowej z trawnikiem. W wielu przypadkach doskonale harmonizuje to z otaczającą przyrodą.

Wyroby tej grupy przeznaczone są przede wszystkim na nawierzchnie dla ruchu pieszego i samochodów osobowych na przykład: place, parkingi, dojazdy do posesji, urządzanie terenów zielonych w parkach i na osiedlach. Istotną ich funkcją (głównie płyt) jest również umacnianie skarp, rowów, przyczółków itp. Zachęcamy do rozpatrzenia możliwości zastosowania wyrobów z tej grupy wszędzie tam, gdzie jest to zgodne z podanym przeznaczeniem i gdzie nie jest konieczne, aby budowana nawierzchnia była stosunkowo szczelna.

Warunki układania wyrobów ekologicznych Polbruk

Podbudowa

Zasady wykonania podbudowy pod wyroby tej grupy nie różnią się zasadniczo od zasad obowiązujących dla kostek brukowych „klasycznych”. Podbudowę pod wyroby ekologiczne należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien uwzględniać warunki geotechniczne, warunki eksploatacji oraz sposób odwodnienia. Istotne jest w tym wypadku aby podbudowa była, w jak największym stopniu przepuszczalna dla wody. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie naturalnych łamanych surowców oraz stosowanie odpowiednio grubych frakcji do dolnej warstwy. Podbudowę należy wykonać z materiału trwałego i zapewniającego odpowiednią nośność po zagęszczeniu.

Podsypka

Aby ułatwić układanie wyrobów ekologicznych konieczne jest zastosowanie tak zwanej „podsypki”. I tu również, aby zapewnić przepuszczalność, należy wykorzystywać surowce naturalne: piasek płukany 0-2 mm lub kruszywa łamane 0-5 mm. Wypełnienie spoin i otworów w kostkach i płytach

W tym zakresie proponowane są dwa rozwiązania:

a. wypełnienie wolnych przestrzeni ziemią i obsianie trawą, co uatrakcyjnia nawierzchnię i zwiększa ilość zieleni w otoczeniu

b. wypełnienie przestrzeni żwirem lub kruszywami łamanymi - poprzez zastosowanie zróżnicowanych kruszyw o różnych frakcjach, a nawet kolorach stwarzamy dodatkowe możliwości aranżacji wyglądu tworzonej nawierzchni.

Obydwa rozwiązania będą umożliwiały dobre odprowadzenie wód opadowych do gruntu.

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.