Start > Inspiracje > Pierwsza pomoc przedmedyczna na placu budowy

Pierwsza pomoc przedmedyczna na placu budowy

Dodaj do ulubionych
Dane GUS pokazują wyraźnie, że bezpieczeństwo pracy jest obszarem, w którym nadal jest wiele do zrobienia. W okresie od stycznia do września 2018 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła 55288 osób i była tylko o 1,5% mniejsza niż w analogicznym okresie ub. roku. W samym budownictwie poszkodowanych było 3489 osób.

Nieubłagane statystyki

W branży budowlanej rok 2018 pod względem bezpieczeństwa pracy przyniósł jednoznaczne statystyki. Wśród osób poszkodowanych: 34 ze skutkiem śmiertelnym, 48 z ciężkim, 3407 stanowiły  inne obrażenia. Poza ludzkimi tragediami i kłopotami zdrowotnymi, przekłada się to również na problemy w funkcjonowaniu firm. Na jednego poszkodowanego przypadają ponad 42 dni nieobecności w miejscu pracy. 

Najczęstsze przyczyny wypadków

Miejsce pracy w branży budowlanej często jest jak plac boju, dlatego trzeba mieć oczy dookoła głowy. Najczęściej do wypadków dochodzi w wyniku poślizgnięcia, potknięcia, uderzenia przez przedmiot spadający z góry, np. przez transportowane, montowane i wyrzucane materiały budowlane, a także potrącenia przez pojazdy. Zagrożenie stanowią też elementy rusztowań i szalunków, 
demontowane elementy konstrukcji budynku, itp.

Zasady udzielania pierwszej pomocy

Gdy wydarzy się nieszczęśliwy wypadek przy pracy, bardzo wiele zależy od szybkiej i prawidłowej reakcji innych osób. Czy będziemy w stanie uratować zdrowie lub nawet życie naszych współpracowników? 

Warto przypomnieć sobie najważniejsze zasady:

1. Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni.

2. Sprawdź reakcje poszkodowanego.

3. Jeśli nie reaguje, zadzwoń po pomoc pod nr alarmowy 999 lub 112.

4. Przystąp do udzielania pierwszej pomocy:
- osobie przytomnej opatrz rany, 
- u osoby nieprzytomnej:

→ poszukaj oznak oddechu – wzrokiem, słuchem, dotykiem; jeśli poszkodowany nie oddycha lub oddech jest nieprawidłowy, zleć innej osobie wezwanie pomocy i sprowadzenie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Pamiętaj – wezwanie pomocy jest najważniejsze. Twoje działania mogą nie przynieść właściwego skutku, jeżeli nie przejmą ich profesjonalni ratownicy. Jeśli na miejscu wypadku jesteś sam, zacznij od wezwania pogotowia ratunkowego.

→ przystąp do udrożnienia dróg oddechowych (jeśli przyczyną niedrożności jest zapadnięty język, odchyl głowę poszkodowanego do tyłu; jeśli przyczyną jest ciało obce, np. krew lub złamana proteza zębowa, należy je usunąć),

→ gdy udało się przywrócić oddech, należy ułożyć osobę poszkodowaną w bezpiecznej pozycji bocznej, wezwać pomoc i regularnie oceniać oddech,

→ jeśli osoba nieprzytomna nadal nie oddycha, wówczas po wcześniejszym udrożnieniu dróg oddechowych należy przystąpić do uciskania klatki piersiowej,

→ spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nie będziesz wywierać nacisku na żebra poszkodowanego, na nadbrzusze ani dolny koniec mostka,

→ pochyl się nad poszkodowanym, wyprostowane ramiona ustaw prostopadle do mostka i uciskaj na głębokość 4–5 cm,

→ po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe i wdmuchuj powoli powietrze do ust poszkodowanego przez około 1 sekundę,

→ kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30:2, aż do czasu, gdy przybędą wykwalifikowane służby medyczne i przejmą działania.

Znajomość tych zasad to podstawa dla bezpieczeństwa w naszym miejscu pracy.

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.