Start > Inspiracje > #1 Nieuczciwa konkurencja

#1 Nieuczciwa konkurencja

Dodaj do ulubionych
Prowadząc działalność brukarską z pewnością niejednokrotnie spotkałeś się z nieuczciwym działaniem konkurencji. Jak się zachować w takich przypadkach? Dowiesz się tego z porad naszego eksperta.

1. Przypadek:

Konkurencyjna firma „podkrada” mi pracowników. Czy istnieje możliwość dochodzenia roszczeń w takich sytuacjach? Jak mogę się zabezpieczyć?

Odpowiedź:
Podstawowym zabezpieczeniem Twojej działalności przed przejęciem pracowników przez firmę konkurencyjną jest zastosowanie w umowach odpowiednich klauzul dotyczących zakazu konkurencji. KONIECZNIE W FORMIE PISEMNEJ!
Co istotne, umowę o zakazie konkurencji można zawrzeć nie tylko z przyszłym ale również z aktualnie zatrudnionym pracownikiem (brak zgody może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę). DOTYCZY TO UMÓW O PRACĘ, ALE TEŻ UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO
W przypadku poniesienia przez pracodawcę szkody wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie wymieniony będzie mógł dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody. Pracodawca ma jednak obowiązek wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.


2. Przypadek:

Dowiedziałem się, że pracownicy firmy konkurencyjnej zamieszczają w sieci nieprzychylne i nieprawdziwe informacje na temat mojej działalności. Co mogę zrobić?

Odpowiedź:
Na wstępie wskazać należy, że oczernianie firmy w Internecie stanowi naruszenie dóbr osobistych Naszego przedsiębiorstwa.
Następnie należy zwrócić się do administratora strony, na której umieszczono obraźliwy wpis z pismem informującym o jego bezprawnym charakterze wraz z wezwaniem wymienionego do jego usunięcia.
JEŚLI ADMINISTRATOR NIE ZAREAGUJE MOŻNA ROZWAŻYĆ WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO.
Pamiętaj o konieczności poniesienia kosztów opłaty sądowej i obowiązku wykazania (na podstawie stosownych faktów), że wpis w Internecie jest nieprawdziwy i obraźliwy.
Kolejną możliwością ochroną Naszych dóbr jest również doprowadzenie do wszczęcia postępowania karnego bowiem publikowanie w Internecie obraźliwych wpisów stanowi przestępstwo zniesławienia. W tym jednak przypadku ocena wpisu obraźliwego nie zależy od Naszego subiektywnego odczucia lecz od kryteriów obiektywnych, tj. odczuć innych osób (odczucie społeczne).

3. Przypadek:

Zauważyłem, że nowo powstała firma brukarska z mojej miejscowości ma logo, które bardzo przypomina moje. Nazwa też jest zbliżona. Jaki krok powinienem zrobić najpierw?

Odpowiedź:
To, jakie kroki podejmiemy w celu ochrony naszego logo zależy od tego czy wspomniany znak graficzny lub słowny był uprzednio zarejestrowany jako znak towarowy, co stanowi najsilniejszą możliwą formę ochronę, czy też nie.
W sytuacji niezarejestrowania Naszego logo możliwym jest skorzystanie bądź to z regulacji prawnych z:
I zakresu prawa autorskiego – warunek: logo musi być uznane za utwór (charakter twórczy i indywidualny)
II wynikających z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – warunek: wykazanie, że jako pierwsi na rynku używaliśmy określone logo (od jakiej daty, na jakim terytorium).
Z uwagi na powyższe w celu ochrony swych praw w pierwszej kolejności powinniśmy wystosować przedsądowe wezwanie do zaprzestania naruszeń przywołując przy tym stosowne regulacje prawne) z zastrzeżeniem, że w przypadku braku reakcji sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.
 

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.