Start > Inspiracje > Prawnik radzi - Warunki pracy kształtowane przez pogodę

Prawnik radzi - Warunki pracy kształtowane przez pogodę

Dodaj do ulubionych

Przypadek 1.

Na zewnątrz jest coraz zimnej. Czy mogę odmówić pracy na placu budowy, kiedy warunki atmosferyczne nie sprzyjają wykonywaniu zadań?

Zacznijmy od tego, że w przypadku wykonywania pracy na otwartej przestrzeni 
lub w nieogrzewanych pomieszczeniach w okresie występowania niskich temperatur pracodawca musi zapewnić pracownikom pomieszczenie do ogrzania się, a w przypadku braku takiej możliwości – przenośne źródło ciepła zlokalizowane w pobliżu miejsca pracy.

Jeżeli pracodawca nie zapewnił ani pomieszczenia do ogrzania się, ani przenośnych źródeł ciepła, pracownicy, zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 t.j.), mają prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, podnosząc zarzut, 
że warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Jeśli pracodawca nie zapewni odpowiednich warunków do dalszej pracy, pracownicy mają prawo do opuszczenia miejsca pracy, przy czym muszą oni każdorazowo informować o powyższym swojego przełożonego.

Przypadek 2.

Czy ciepłą odzież potrzebną do pracy muszę kupić sam, czy powinien mi ją zapewnić pracodawca? 

Gdy prace wykonywane są na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C, pracodawca musi zapewnić pracownikom ocieplaną odzież ochronną. Pracodawca jest również zobowiązany do dostarczenia ciepłych posiłków i napojów.

Należy jednak pamiętać, o czym często zapominają sami pracownicy, że otrzymana przez nich odzież nie staje się ich własnością. Pracownik jest tylko jej użytkownikiem, a zatem jeżeli odzież została mu powierzona z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, wówczas odpowiada on za szkodę w niej wyrządzoną.

Przypadek 3.

Pracodawca zawiesił pracę ze względu na ulewne deszcze. Jestem gotowy do pracy, ale nie mogę jej wykonywać. Co z moim wynagrodzeniem?

Zgodnie z art. 81 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 2020, poz. 
1320 t.j.) wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią.

W pierwszej kolejności należy przyjąć, że prace brukarskie są pracami uzależnionymi od warunków atmosferycznych.

Tym samym prawo do wynagrodzenia za przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi będzie uzależnione od istnienia stosownych postanowień ujętych w wewnętrznych przepisach płacowych, obowiązujących u określonego pracodawcy. W razie braku takich postanowień należy przyjąć, że omawiany przestój jest dla pracowników okresem niepłatnym.

Zasada ta nie obowiązuje we wszystkich przypadkach, gdyż pracodawca może polecić pracownikowi, na czas trwania przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi, wykonywanie innej pracy. W takich okolicznościach zachowuje on prawo do wynagrodzenia przewidzianego za wykonaną pracę.

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.