Start > Inspiracje > Prawo budowlane

Prawo budowlane

Dodaj do ulubionych
Prowadząc działalność brukarską z pewnością spotykasz się z pytaniami natury prawnej. Jak się zachować w takich przypadkach? Dowiesz się tego z porad naszego eksperta.

Przypadek 1.

Mój klient zapytał mnie o to, czy budowa podjazdu wymaga specjalnych pozwoleń. Co mogę mu odpowiedzieć? 


Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm., zwanej dalej Pb) decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia właściwemu organowi administracji nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych. 

Warto dodać, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. (sygn. akt VII SA/Wa 885/14) brak jest jakichkolwiek ograniczeń zarówno co do powierzchni utwardzonej, ani w jaki sposób ma być wykonane utwardzenie działki, ani tym bardziej, jakim celom ma ono służyć.

Na marginesie wskazać należy, iż od wyrażonej powyżej reguły przewidziano wyjątek dotyczący obiektów budowlanych oraz obszarów wpisanych do rejestru zabytków 
(art. 29 ust 7 Pb). W tych przypadkach będzie bowiem wymagana bądź to decyzja o pozwoleniu na budowę (obiekt) bądź też dokonanie zgłoszenia (obszar).

Przypadek 2.

Czy prawo budowlane jest nowelizowane? Gdzie mam sprawdzać aktualizacje i jak bardzo są istotne dla mojej pracy zawodowej? 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) jak każdy inny akt prawny może ulegać większej lub mniejszej zmianie, co czynione jest w drodze ustawy nowelizującej tzw. noweli.
Zakładając, iż większość z Nas nie ma dostępu do programów prawniczych, celem śledzenia mogących pojawić się zmian w przywołanej wyżej ustawie najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie ze strony internetowej Sejmu RP a następnie kliknięcie na zakładkę ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp.
Z uwagi na fakt, iż nie możemy przewidzieć, jakie zmiany i w jakim zakresie ustawodawca będzie miał zamiar wprowadzić w przyszłości stwierdzić należy, że  ich śledzenie w pracy brukarza jest czynnikiem istotnym.


Przypadek 3.

Mała architektura a prawo budowlane – co powinienem wiedzieć w tym temacie?

Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, iż ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm., zwana dalej Pb) definiując pojęcie małej architektury 
(art. 3 pkt 4) poprzez posłużenie się sformułowaniem „w szczególności” zawiera tzw. katalog otwarty niewielkich obiektów, którym można nadać ten przymiot.
Tym samym budując określony, niewielki obiekt będziemy musieli każdorazowo ustalić czy ten mieści się w definicji obiektu małej architektury. Powyższe jest o tyle istotne, gdyż zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 19 Pb, obiekt małej architektury z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia właściwemu organowi administracji.

Gdzie kupić?

Znajdź dystrybutora produktów Polbruk w Twojej okolicy.